טאטאטא
טאטאטאטאטא
טאטאטאטאטאט

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


               
תקנון מתחם בריכת ו/או מכון כושר גבעת חיים איחוד
מעודכן יוני 2019

 
הוראות תקנון זה (להלן: "התקנון") באות לעגן את יחסיהם של מנויי מתחם הבריכה ו/או חדר הכושר וכן לקבוע אמות מידה להתנהגות הולמת של משתמשים בשרותי הבריכה ו/או חדר הכושר ו/או המתקנים במתחם (ולרבות הבריכות, החצרות המקיפות את הבריכות והמתקנים שבחצרות, חדר הכושר, הג'קוזי, הסאונה חדרי המקלחת והשירותים והמזנון) (להלן: "המתחם"). בכל מקום בו נאמר "מנויי" הכוונה גם למנוייה ו/או לבני משפחתם, לרבות קטינים, אשר שולם עבורם דמי מנוי, והשימוש בלשון יחיד זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
 
1. "מנוי" הינו מי ששילם דמי מנוי לתקופה שנקבעה בטופס המנוי והונפק לו תג זיהוי ("צ'יפ") ע"י הנהלת המתחם (להלן: "המנוי").
 
2. כרטיס המנוי ו/או תג הזיהוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או לשינוי ללא אישור הנהלת המתחם מראש ובכתב. העברת הכרטיס ו/או התג  ו/או שינויים יגרמו לביטול המנוי באופן מיידי, ללא כל החזר כספי. תג הזיהוי ("צ'יפ"): הינו בעלות פיקדון של 20 ₪ לתג. איבוד תג הזיהוי יחייב את המנוי בעלות תג חדש. 
 
3. הכניסה לשטח המתחם ע"י המנוי תעשה דרך שער הכניסה אשר נמצא ליד המזנון בצידה המזרחי של הבריכה בלבד, לאחר הצגת כרטיס  המנוי ו/או תג הזיהוי לנציג מטעם הנהלת המתחם ו/או העברת הציפ במערכת הזיהוי האוטומטית. לא תותר כניסה למתחם ללא הצגת כרטיס מנוי ו/או תג הזיהוי.
 
4. המנוי מסכים כי הנהלת המתחם רשאית לפרסם הוראות נוספות להוראות האמורות בתקנון זה ו/או לתקנן מעת לעת, באמצעות שילוט בשטח המתחם ו/או בכניסה אליו (להלן: "השילוט") ו/או באתר האינטרנט www.ghipool.co.il, והמנוי מתחייב לנהוג בהתאם להוראות אלה ו/או להוראות המתוקנות ולהיות כפוף להן. 
 
5. המנוי מתחייב לנהוג בשטח המתחם בצורה סבירה והולמת, ובפרט כיבוד פרטיותם, הנאתם ושלומם של מבקרים אחרים במתחם, הן באופן כללי והן עפ"י הוראות מציל הבריכה ו/או מאמן חדר הכושר ו/או הנהלת הבריכה. באם מנוי ו/או בן משפחתו ו/או אורחיו יתנהג בניגוד להוראות התקנון ו/או להוראות השילוט ו/או להוראות מציל הבריכה ו/או מאמן חדר הכושר ו/או הנהלת המתחם ו/או כל התנהגות אשר תמצא בעיני הנהלת המתחם כבלתי הולמת בנסיבות העניין, תהיה רשאית הנהלת המתחם להרחיק את אותו מנוי משטח המתחם ואף להפסיק את מינויו. במקרה שכזה המנוי לא יהיה זכאי להחזר כספי בגין יתרת תקופת המנוי, והכל לפי שיקול דעת ההנהלה. 
 
6. המנוי מתחייב שלא לפגוע בהנאת מנויים ומבקרים אחרים במתחם וכן בשמירת רכוש המתחם.
 
7. למנוי ידוע כי הכניסה למתחם אך ורק בשעות הפעילות (כפי שמפורסמות ע"י הנהלת המתחם), ובכל מקרה אין להיכנס לבריכה ככל שאין מציל במשמרת ואין לעשות שימוש בחדר כושר בהיעדר מדריך במקום.
 
8. הנהלת הבריכה אינה אחראית כלפי המנויים ו/או אורחיהם לכל נזק או פגיעה בגופם ו/או ברכושם ולרבות לגנבת רכושם בעת שהותם במתחם ו/או לרכבים במגרש החניה, והמנויים ו/או אורחים מטעמם נדרשים לשמור על חפצי ערך. 
 
9. המנוי מאשר כי ידוע לו שבבריכת הפעוטות אין מציל. לפיכך המנוי מאשר כי כל שימוש שלו ו/או אורחים מטעמו, ובפרט קטינים, בבריכת הפעוטות, ובפרט כניסה לבריכת הפעוטות ורחצה בה, הינו באחריותו הבלעדית. כמו כן, המנוי מאשר כי ידוע לו שחלה חובת ליווי מבוגר לכל ילד אשר גילו פחות מ-8 שנים בכניסתו לכל אחת מן הבריכות במתחם, וכן ליווי מבוגר לכל ילד אשר גילו פחות 12 שנים לכל מתקן במתחם בכלל.
 
10. למנוי ידוע כי אין כניסה לג'קוזי מתחת לגיל 16, אין כניסה לסאונה מתחת לגיל 16 וכי השימוש בחדר הכושר הינו מגיל 14 ומעלה בכפוף לאמור להלן בתקנון. למנוי ידוע כי בעלי שיער ארוך חייבים בכובע ים בכניסה לכל אחת מהבריכות.
 
11. למנוי ידוע כי בבריכה מתקיימים חוגים, מעת לעת, המחייבים סגירת מסלולים בבריכה הגדולה ו/או חלק מבריכת הילדים, כמפורט בלוח הזמנים המפורסם על ידי ההנהלה. המנוי יודע כי מעת לעת ההנהלה עשויה להשבית מתקן זה או אחר במתחם לצורך תחזוקה.
 
12. הנהלת המתחם שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את נוהלי השימוש במתקני המתחם. ובלבד שתביא שינויים אלו לידיעת המנויים מבעוד מועד, על גבי לוח המודעות ו/או באתר האינטרנט www.ghipool.co.il. 
 
13. שעות הפעילות של המתחם יהיו על פי המועדים המפורסמים על לוח המודעות אשר במתחם ו/או באתר האינטרנט www.ghipool.co.il. הנהלת המתחם רשאית לשנות את שעות הפעילות מפעם לפעם ובלבד שתביא שינויים אלו לידיעת המנויים מבעוד מועד, על לוח המודעות ו/או באתר האינטרנט www.ghipool.co.il.
 
14. המנוי מאשר בזאת קבלת הודעות, מסרונים ו/או מיילים מהנהלת המתחם מעת לעת לנייד ו/או מייל שמסר בעת הרישום.
 
15. הנהלת המתחם רשאית להוסיף ו/או לחדש ו/או לסגור את מתקני המתחם לפי שיקול דעתה, ההנהלה תודיע על כך על גבי לוח המודעות ו/או באתר האינטרנט www.ghipool.co.il.
 
16. ביטול מנוי: מנוי רשאי להודיע על ביטול מנוי עד שבועיים מתחילת תקופת המנוי, ובמקרה שכזה יוחזר לו כספו לפי חוק הגנת הצרכן והתקנות לפיו. ביטול מנוי לאחר מכן, יחויב בתשלום מלוא התקופה אשר נוצלה בפועל לפי מחירון המתחם.
 
17. הנהלת המתחם רשאית לאשר בכתב בלבד "הקפאת" מנוי ללא תשלום, לבקשת המנוי, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 
18. המנוי יוכל לבטל בכל זמן שירצה את קבלת המסרונים, מיילים וכיו"ב, וזאת ע"י שליחת מייל לכתובת: office@ghipool.co.il ו/או לשלוח פקס שמספרו 04-6369532 ו/או לשלוח מכתב ל"על הגבעה בע"מ"  גבעת חיים איחוד 38935.
 
19. המנוי יודע כי אסור לעשן במתחם, אסור להכניס משקאות אלכוהוליים למתחם ואסור לשתות אלכוהול בכל שטח המתחם. המנוי מאשר כי ידוע לו שבנוסף לכך אסור להדליק מנגל בכל שטח המתחם ואין להשמיע מוסיקה באמצעות רמקול כלשהו בשטח המתחם.
 
20. השימוש בחדר הכושר: 
אסור להתאמן או לעשות שימוש כלשהו בציוד ו/או מתקני חדר הכושר בטרם קבלת הדרכה מתאימה.
יש לוודא תקינות המכשירים והמתקנים במכון הכושר לפני תחילת כל תרגיל.
יש להשתמש במכשירים על פי ייעודם  בלבד.
יש לשמור מרחק בטיחות בין המנוי לבין מתאמן אחר.
בשעות העומס יתכן ויוגבל זמן השימוש במתקני מכון הכושר ע"מ לאפשר לכל מנוי ליהנות מהמתקנים. 
האימון בחדר הכושר יעשה בבגדי אימון נעלי ספורט ומגבת.
חל איסור לדבר בטלפון בחדר הכושר.
הצהרת בריאות רפואית:
האימון ו/או השימוש בציוד ובמתקני חדר הכושר מותנה בחתימה על טופס הצהרת בריאות למנוי המבקש להתאמן בחדר הכושר, המאשרת שהמנוי אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בזמן האימון בחדר הכושר ולפי חוק מכוני הכושר (תיקון מספר 2).
המנוי אינו רשאי להתאמן כאשר הוא תחת השפעת תרופות ו/או אלכוהול ו/או כשהוא פצוע ו/או חולה אלא באישור רפואי בכתב.  על נשים הרות חלה חובה לברר אצל רופאיהן מהו האימון המותר להן במהלך הריונן ולאחר מכן.
על המנוי להודיע להנהלת הבריכה על שינוי שחל בבריאותו.
 
הצהרת המנוי/ה:
הנני מצהיר/ה כי קראתי את התקנון כמפורט לעיל ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הצטרפותי כמנוי/ה למתחם, הבנתי את תוכנו והנני מתחייב/ת לפעול על פי התקנון והוראות הנהלת המתחם, הכל כפי שפורט לעיל ו/או כפי שמפורסם באתר האינטרנט של המתחם.
 
             תאריך____________________________ חתימה_________________
 
    

בריכת ג.ח.א
קיבוץ גבעת חיים איחוד 38935
טלפון: 04-6369815 נייד: 050-7700623

office@ghipool.co.il
[Top]
 
 
 

לייבסיטי - בניית אתרים